Projenin içeriği

Avrupa’da çocuklarda görülen obezite her gün daha fazla artmaktadır ve çocuklarda görülen obezitede üçüncü sırada yer alan Romanya’da da bu durum aynıdır.
Yanıt veren kişilerden hiç egzersiz yapmayan yada spor faaliyetinde bulunmayanlar Bulgaristan (78%), Malta (75%), Portekiz (64%), Romanya (60%) ve İtalya’da(60%) bulunabilmektedirler.
Junior Hop projesinin amacı ilk okul ve ortaokula giden 7-14 yaş arasındaki çocukların spora ve fiziksel aktivitelere katılımını teşvik etmektir.
Bu projenin spesifik hedefleri ise şu şekildedir:

– Spora karşı pozitif bir tutum ortaya koyarak hedef gruplar arasında spora olan ilgiyi arttırmak.
– Gençlik çalışanları arasında iyi uygulamalarla ilgili fikir alışverişinin yapıldığı bir seminer düzenlemek–genç beden eğitimi öğretmenleri, NGOların ve projeye katılan 5 ülkenin üniversitelerinden temsilciler. Bu amaç katılımcılar arasında network oluşturmayı, katılımcı ülkelerde spor alanındaki iyi uygulamaları belirlemeyi, çocukların spora olan ilgisini arttıracak eğitim araçları geliştirmeyi, yaptığımız işin görünümünü arttırmayı ve önemli ilgili kişilerle bağlantı kurmayı hedeflemektedir.
– Bir etkinlik gerçekleştirmek (Dünyanın katılımcı sayısı bazında en büyük seksek oyunu)