Anket

Bu anket Avrupa ERASMUS + programı tarafından müşterek olarak finanse edilen JUNIOR HOP PROJESİ’nin bir parçası olup beden eğitimi öğretmenleri ve koçların çocuklarda oluşan obeziteyi önleyebilmek ve azaltabilmek için alınabilecek önlemler hakkındaki spesifik fikirlerini belirlemek amacını taşımaktadır.