Ερωτηματολόγιο γνώμης για τα παιδιά

Καλησπέρα! Για να πραγματοποιηθεί η έρευνα με την συχνότητα ενασχόλησης με τον αθλητισμό, για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 14 χρονών, η άποψή σας είναι πολύ σημαντική. Με εγγύηση ανωνυμίας, σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις.