• September 30, 2015

  11. září – Mezinárodní seminář “Rumunsko je na třetím místě v Evropě v počtu případů dětské obezity. Co se děje?”

  11. září – Mezinárodní seminář “Rumunsko je na třetím místě v Evropě v počtu případů dětské obezity. Co se děje?”
  JUNIOR SPORT a Národní Univerzita fyzického vzdělání a sportu v Bukurešti (UNEFS) budou organizovat mezinárodní seminář, který se bude konat 11. září, 2015, mezi 11. a 18. hodinou. Akce se bude konat v sídle UNEFS. Na události se objeví i naši partneři ze zemí, které se na projektu podílejí. Během semináře se předloží několik vědeckých studií, které se týkají celkového tématu, poznatky expertů v oblasti výživy, stejně tak jako prezentace situací a opravdových statistik ohledně dětské obezity, nejlepší praktiky, sdíleny učiteli tělocviku, které mají co dělat se sportem, techniky, které dětem umožní sblížit se sportem a celkovým pohybem, atd. Zmínění partneři budou také prezentovat poznatky ze svých zemí. K této příležitosti také spustíme webový portál projektu JUNIOR HOP: www.juniorhop.eu , který bude součástí webových stránek asociace JUNIOR SPORT - www.juniorsport.ro. Tyto stránky se budou snažit podpořit sport u mladých dětí.
 • September 30, 2015

  Kniha “Návod k pohybu”

  Kniha “Návod k pohybu”
  „Návod k pohybu” bude prvním krokem ke zlepšení metod učení o sportu mezi mladými lidmi. Tato kniha se bude snažit o určitou reformu v oblasti sportu - ukáže postup při učení a koučingu, který zahrnuje hry. Během naší kampaně o zlepšení povědomí a našeho mezinárodního semináře budeme ukládat všechna doporučení ohledně učení, která je více centrované na hry pro děti, které slouží k osobnímu rozvoji dětí. "Návod k pohybu" bude knihou, za kterou bude stát všech pět členských zemí tohoto projektu. Díky této kolaboraci veřejného a soukromého sektoru se budeme snažit o zlepšení výuky sportu. Budeme se snažit o založení stabilní a výnosné spolupráce, díky které se budeme moci vypořádat s řadou problémů, které sužují Evropu. Jedním z těchto problémů může být dětská obezita.
 • September 30, 2015

  Dokumentární krátký film ”Abeceda pohybu”

  Dokumentární krátký film ”Abeceda pohybu”
  Společně s centrální událostí projektu - Největší panák, co se týče počtu účastníků, vytvoříme také krátký dokumentární film, který bude prezentovat ty nejlepší praktiky v oblasti juniorského sportu v pěti zemích, účastnících se na projektu.
 • September 30, 2015

  12. září 2015 – Největší panák, co se týče počtu účastníků

  12. září 2015 – Největší panák, co se týče počtu účastníků
  Dvanáctého září se uskuteční Největší panák, co se týče počtu účastníků. Na 100 panácích si zaskáče alespoň 2,000 lidí (naším cílem je 7,000!) dětí, můžu a žen společně se známými osobnostmi z Rumunska. Hlavním partnerem události je Centrum projektů a vzdělávacích a sportovních programů pro děti a mladistvé v Bukurešti, které je součást Radnice Bukurešťské Municipality. Paralelně k aktivitám, které mají, co dělat s panáky budeme taky organizovat sportovní demonstrace sportovních klubů a federací, které obdržely pozvánku. Veřejnost bude také určitě ráda, pokud si bude moci prohlédnout demonstrace šermu, karate, juda, kaisenda, kobuda, gymnastiky a aerobiku a latinského a moderního tance. Kromě toho nám hokejové týmy předvedou svoji hru na kolečkových bruslích! Podporou na akci nám budou evropští šampioni v judu, šermu, gymnastice, basketbalu, házené a atletice! Skvělí atleti z Rumunska společně s mladými šampiony nebudou pouze skákat přes NEJVĚTŠÍHO PANÁKA NA SVĚTĚ, co se týče počtu účastníků, ale také se budou podílet na sportovním a uměleckém programu - prvním "koncertu" sportu! Vše toto se koná k příležitosti oslavy Evropského týdne sportu (7-13. září).
 • September 30, 2015

  7. září 2015 – Tisková konference k zahájení Evropského týdne sportu

  7. září 2015 – Tisková konference k zahájení Evropského týdne sportu
  Centrum tvorby, umění a tradice - CREART (patří pod Bukurešťskou Municipalitu), jakožto podpůrný partner projektu JUNIOR HOP pořádá tiskovou konkurenci, která se uskuteční 7. září, během které se oficiálně zahájí Evropský týden sportu a událost, která se uskuteční 12. září v parku Cismigiu - Největší panák, co se týče počtu účastníků. Projekt JUNIOR HOP má také Federaci sportu pro všechny, jakožto svého patrona, ve spolupráci se kterým uspořádáme tiskovou konferenci.
 • September 30, 2015

  29. srpna až 5. září – Flash mobs

  29. srpna až 5. září – Flash mobs
  Jakožto součást projektu JUNIOR HOP, mezi 15 srpnem až 5 zářím, se pokusíme o podporu naší události "Největší panák, co se týče počtu účastníků". Akce se budou konat v různých částech Bukureště (např. ve velkých komerčních centrech). Cílem těchto akcí bude podpora události, která se bude konat 12. září v parku Cimigiu.
 • September 30, 2015

  Pátého června 2015 – Zahajovací tisková konference

  Pátého června 2015 – Zahajovací tisková konference
  5. června se uskutečnila tisková konference, která sloužila k zahájení projektu JUNIOR HOP. Byla pořádána Univerzitou UNEFS. K této příležitosti byl také odhalen kalendář událostí JUNIOR HOP, projektu o kulturním vzdělávání skrze sport, který byl zorganizován hlavně pro děti a financován skrze ERASMUS+. Během naší tiskové konference nás navštívil speciální host, pan Sorin Mihai Cimpeanu, Ministr Vzdělání a Vědeckého výzkumu a také Monica Iagar, naše atletka. Akce projektu zahrnou známé rumunské sportovce, bez ohledu na sport, který praktikují (ať už je to fotbal, gymnastika, házená či šachy), kteří se budou dětem snažit objasnit výhody sportu.

O projektu JUNIOR HOP

Projet Junior Hop se zrodil z vášně ke sportu skupiny organizátorů, kteří si přáli něco udělat s problémem, který sužuj celou Evropu; Dětskou obezitou. Chtěli proti ní bojovat podporou dobrovolných aktivit z oblasti sportu a zlepšením povědomí ohledně výhod, které plynou právě ze zvýšené sportovní aktivity dítěte

Koordinátorem tohoto projektu je asociace JUNIOR SPORT. Společně s partnery z Řecka, Bulharska, Turecka a České Republiky jsme vytvořili konsorcium v oboru sportu mladistvých, s cílem podpořit jejich snahu ve sportu.

Projekt potrvá 12 měsíců a je plánováno, že se na něm bude podílet na dvě stě expertů ze sportovních organizací, více než 2500 dětí a více než 50 mladých pracovníků.

Po intenzivní kampani ve všech pěti zemích, které se k akci přidají, která mířila na zvýšení povědomí o zdravotních výhodách sportu mezi dětmi, a po semináři ohledně předávání důležitých informací mezi mladistvými pracovníky v oblasti sportu budeme pořádat Evropský týden sportu. Bude to panák, na kterém se objeví na 2000 účastníků.

Náš projekt přináší výsledky skrze: krátký film ohledně správných návyků ve sportu z pěti zemí. Jeden seminář, který cílí hlavně na mladé pracovníky v oblasti mladistvého sportu, Návod s radami a doporučeními pro zlepšení rozvrhu sportovních studentů, kteří by se rádi stali učiteli sportu na základních a středních školách a na univerzitách.

Tento projekt bude mít co dělat se silným základem na spolupráci mezi partnery, kde veřejný a soukromý sektor pracují společně a bojují proti společnému nepříteli; Dětské obezitě a špatnému rozvrhu sportů.

Proč zrovna panák?

Skákání na panákovi pomáhá dětem s jejich koordinačními schopnostmi:
Skákání pomáhá dětem s vytvořením fyzické koordinace a rovnováhy + podporuje kognitivní vývoj. Děti mají pohyb rády, a když se jim něco líbí, tak to chtějí dělat znovu a znovu… pravidla panáka tomu jen napomáhají. Na druhou stranu skákání na jedné noze je jedna z nejkomplexnějších činností lidského těla.
NEŠLAPAT NA ČÁRY – je pravidlem, které dětem pomáhá s vývojem tělní kontroly. Mechanicky je panák naprosto skvělou hrou, která nutí děti skákat a dopadat pod kontrolou. Panák je tak naprosto úžasným nástrojem na zdokonalení tělní kontroly u dětí.
STOP & START – Dává tělu rytmus. Je pravdou, že ve skákání na panákovi se zlepšíte hlavně tím, že se dokážete naučit skákat do rytmu. Pravidla vás také nutí občas zastavit a posléze zase začít. Všechno to vám dává možnost rozvíjet své motorické schopnosti a vaši paměť.
VYMRŠTĚNÍ – rozvíjí svaly. Jakmile se děti poperou se skákáním, jde na řadu vymrštění, které je také důležitou součástí Panáka. Při hře je od dětí často požadováno, aby přeskočili přes dvě či více polí. Je to těžké i na dvou nohách, ovšem na panákovi můžete použít nohu jen jednu, na což je potřeba hodně síly.
VŠE NA JEDNÉ NOZE – Díky tomuto faktu se u dítěte vyvíjí balanc. Pro dítě je velmi těžké udržet si při tom všem skákání balanc. Rovnováha je základní a nutnou součástí všech fyzických pohybů a kognitivního, emočního a sociálního růstu. Panák tak u dětí rozvíjí rovnováhu a smysl pro orientaci.
POLE – rozvíjejí povědomí o prostoru. Ikonické pole při hraní panáka jsou určena povrchem, pravidly a téměř vždy jsou pro děti výzvou. Tím, že skáčou do určených polí, nakreslených na zemi si děti rozvíjí povědomí o prostoru.

HOD OBLÁZKEM – rozvíjí koordinaci očí a rukou. Hra začíná vrhem oblázku na hrací plochu. Dokud se vám hod/vrh nepovede, nemůžete hrát. Hráč tedy musí vidět cíl a dát ruce signál o správné síle vrhu/hodu.
ZVEDNUTÍ OBLÁZKU – rozvíjí jemnou motoriku. Oblázek musíte z hrací plochy zvednout. Ovšem pro děti to panák nějak neulehčuje, což je samozřejmě součástí zábavy. Zastavení uprostřed herní plochy na jedné noze je samo od sebe těžké, ovšem nyní pravidla po hráči chtějí, aby se ohnul a oblázek zvedl. To chce samo o sobě hodně tělní kontroly a koncentrace.
STRATEGIE – rozvíjí kognitivní schopnosti dítěte. Jelikož se hrací plocha mění každé kolo, děti musejí přijít na svoji strategie každé kolo znovu.
STŘÍDÁNÍ SE – je skvělé pro sociální vývoj. Panák je skvělým “sociálním táborákem” pro děti. Je jednoduchý s pravidly, které se nemění a které se děti lehce naučí + se děti do hry zapojí i tehdy, kdy samy nehrají. Děti si v tomto období najdou řadu kamarádů, se kterými se mohou seznámit třeba právě u panáka.
VÝHRA A PROHRA – pomáhají při osobnostním vývoji jedince. Když se ve hře objeví určitá míra konkurence, děti se přirozeně snaží být co nejlepší. Nikdy nemusí stát na okraji hrací zóny a fandit jim. Lidé se přirozeně snaží o úspěch. Děti si tak vylepšují schopnosti, které jim později pomohou vytrvat a zlepšovat se.

Junior Hop