Názorový dotazník pro děti

Dotazník je součástí „JUNIOR HOP PROJEKTU“ – spolufinancovaný Evropským ERASMEM +, což je program, jehož cílem je identifikace možností tělocvikářů a trenérů pro snížení dětské obezity.
Dotazníky jsou anonymní a vaše odpovědi budou použity jen pro dosažení cíle výše.