Junior Hop Project

 

 

Junior Hop Project je z částí financován Evropskou Komisí, skrze Erasmus+ a Action Calaborative Partnerships in sports.
Projet Junior Hop se zrodil z vášně ke sportu skupiny organizátorů, kteří si přáli něco udělat s problémem, který sužuj celou Evropu; Dětskou obezitou. Chtěli proti ní bojovat podporou dobrovolných aktivit z oblasti sportu a zlepšením povědomí ohledně výhod, které plynou právě ze zvýšené sportovní aktivity dítěte.
Koordinátorem tohoto projektu je asociace JUNIOR SPORT. Společně s partnery z Řecka, Bulharska, Turecka a České Republiky jsme vytvořili konsorcium v oboru sportu mladistvých, s cílem podpořit jejich snahu ve sportu.
Projekt potrvá 12 měsíců a je plánováno, že se na něm bude podílet na dvě stě expertů ze sportovních organizací, více než 2500 dětí a více než 50 mladých pracovníků.