Co děláme?

 • logo-Junior Hop

  Junior Hop Project je z částí financován Evropskou Komisí, skrze Erasmus+ a Action Calaborative Partnerships in sports.
  Projet Junior Hop se zrodil z vášně ke sportu skupiny organizátorů, kteří si přáli něco udělat s problémem, který sužuj celou Evropu; Dětskou obezitou. Chtěli proti ní bojovat podporou dobrovolných aktivit z oblasti sportu a zlepšením povědomí ohledně výhod, které plynou právě ze zvýšené sportovní aktivity dítěte.
  Koordinátorem tohoto projektu je asociace JUNIOR SPORT. Společně s partnery z Řecka, Bulharska, Turecka a České Republiky jsme vytvořili konsorcium v oboru sportu mladistvých, s cílem podpořit jejich snahu ve sportu.
  Projekt potrvá 12 měsíců a je plánováno, že se na něm bude podílet na dvě stě expertů ze sportovních organizací, více než 2500 dětí a více než 50 mladých pracovníků.

 • Charity ball

  Asociace JUNIOR SPORT, pokud se podaří sehnat finanční prostředky od sponzorů, zorganizuje JUNIOR SPORT BALL, který by se konal v prosinci roku 2015. Doufáme, že tuto událost budeme moci pořádat každoročně. Bude se jednat o akci podobnou klasickým charitativním plesům. Během plesu bude uděleno deset speciálních cen deseti juniorským šampionům/ týmům (v 10 různých sportech). Tito jednotlivci / Tyto týmy měli v sezoně 2014-2015 skvělé výsledky. Kromě toho budeme během události vybírat dary pro talentované děti, jejichž rodiče nemají na to, aby je podpořili, díky čemuž musely tyto děti se sportem skončit, či se ke konci již blíží a na děti, kteří mají vážné zdravotní problémy a/či potřebují drahou operaci.

 • Revista Junior Sport

  První a jediná publikace s bezplatnou distribucí na školách a univerzitách, která se objevila po podepsání protokolu s Ministerstvem vzdělání a vědeckého výzkumu a U.N.E.F.S! Magazín by se měl objevit ve formátu A4, v barevném vydání, s minimálně 88 stránkami a s minimálním počtem výtisků v počtu 15,000. Magazín je k dispozici zdarma na událostech, které jsou námi organizovány. K nahlédnutí do editorského obsahuju, můžete kliknout na tento link (Http://juniorsport.ro/revista).