Какво правим

 • logo-Junior Hop

  Проектът Детско скок е частично финансиран от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+ за активно партньорско сътрудничество в спорта.
  Проектът Детско скок се заражда от страстта за спорт на група организации, които искат да се борят срещу Европейският проблем на децата със затлъстяване, като представят доброволчески дейности в спорта и дават гласност на важността от подсилваща здравето физическа активност, чрез увеличаване на участието в такава, и еднакъв и равен достъп до спорта за всеки.
  Координатор на проекта е Детската Спортна Асоциация. Заедно с партньори от Гърция, България, Турция и Чешката република, сме създали консорциум в областта на детския спорт, с идеята да окуращим участието на деца в спорта.
  Проектът ще има продължителност 12 месеца и се очаква да включва повече от 200 членове на спортни организации, повече от 2500 деца и повече от 50 младежи работници в областта на спорта.

 • Charity ball

  Асоциацията ДЕТСКИ СПОРТ, ако успее да намери финансови ресурси от спонсори, ще организира, започвайки от Декември 2015 – ДЕТСКА СПОРТНА ТОПКА, желано събитие, което да се състои ежегодишно, както са най-популярните големи благотворителни такива събития, но ще включва басейн. По време на играта ще бъдат присъдени 10 специални награди на 10 шампиони/отбори на младежи (практикуващи 10 различни спорта), чието спортно представяне е било най-впечатляващо за периода 2014-2015 година. В допълнение към това, по време на събитието ще събираме дарения за талантливи деца, чиито родители нямат финансовата възможност да ги подкрепят, и които вече са изоставили професионалния спорт или са на ръба да го направят, и от друга страна, за малки атлети, които имат сериозни здравословни проблеми и се нуждаят от медицинско лечение и/или скъпа операция.

 • Revista Junior Sport

  Първата и единствена публикация със свободно разпространение в училища и колежи (държавни средни училища), последвано от протокол, подписан от Министерството на Образованието и Научните изследвания и УФОС. За списанието се смята, че трябва да бъде формат А4, цветно, минимум 88 страници, очакван тираж: минимум 15 000 копия. Списанието се разпространява безплатно по време на събития организирани от нас и се публикува веднъж на тримесечие. За да видите съдържанието, можете да се консултирате с първото издание, което е онлайн на този линк. (Http://juniorsport.ro/revista)