Selection questionnaire for the international seminar

СЕЛЕКЦИЯТА ЗА СЕМИНАРА ВЕЧЕ Е ЗАТВОРЕНА!
Днес, 6 август 2015 година, затворихме селекцията за участниците в Международния семинар Детски скок, който ще се състои на 11 септември 2015 година. Селектираните обхващат следните участници:
1. Венцислав Стоянов Стойков, София, България
2. Кафе Стела, Тесалоники, Гърция
3. Михаела Лангова, Моравска Будейовице, Чешка република
4. Давид Кроп, Прзно, Чешка република
5. Исмаил Емре Кескин, Измир, Турция
6. Рабия Озкан, Измир, Турция

ИЗБОР НА ВЪПРОСНИК

Детската Спортна Асоциация стартира проекта „Детски скок” в сътрудничество с Училището за Физическо образование и Спортна наука към Аристотелския Университет Тесалоники, Асоциация за развитие на спорта и спортната култура Футура, Университета Мугла Ситки Кочман и Ходина Х.
Проектът е финансиран от Програмата Еразъм+ – Стратегическо партньорство и включва известни личности от спорта, публичните и частни институции в спорта, ученици и учители по спорт.
Проектът ще постигне целта за най-голяма игра на дама в света с над 2000 участници на 12.09.2015.
Една голяма дейност преди играта на дама ще бъде обмяната на добри практики – СЕМИНАР между млади работници – млади учители по спорт, представители на NGO и университети от петте държави участници в проекта. Основната тема на семинара ще бъде за иновативни методи за подобряване на качеството на обучение и учене в начални и средни училища, за стажанти и нови квалифицирани учители по спорт.
Този СЕМИНАР има идея да създаде мрежа сред участниците, да идентифицира добри практики в областта на спорта в участващите страни, да развие образователни умения, които ще увеличат интереса на младежите в спорта, да повиши популярността на работата ни и да ни заангажира с ключови заинтересовани лица. Семинарът ще бъде възможност за споделяне и обменяна с други експерти в областта на спорта и ще привлече медийно внимание към проекта.

Ако сте над 18 години и имате опит в теорията/преподавателски спортове в начални и средни училища, ние Ви каним да кандидаствате за този семинар!
Транспортът, настаняването и храната ще бъдат покрити от организатора на събитието: Детска Спортна Асоциация.
Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас! asociatiajuniorsport@gmail.com
Благодарим Ви!

 

Избрани въпросници за международен семинар