В Европа има все повече и повече случаи на затлъстяване сред деца, а това се случва и в Румъния, която е на трето място по отношение на затлъстяване при децата.
Повечето анкетирани, които никога не извършват физическа активност или спорт, могат да бъдат открити в България (78%), Малта (75%), Португалия (64%), Румъния (60%) и Италия (60%).
Целта на проекта Детски скок е да подтикне участието в спортни и физически активности сред децата (начални и средни училища – 7 до 14 годни).
Специалните цели на проекта са следните:
– Да увеличи интереса в областта на спорта сред целеви групи, като генерира позитивно отношение.

– Да обмени други добри практики със семинари между млади работници – млади учители по спорт, представители на NGO и университети от 5-тте държави, участващи в проекта. Тази цел има идея да създаде мрежа сред участниците, да идентифицира добри практики в областта на спорта в участващите страни, да развие образователни умения, които ще увеличат интереса на младежите в спорта, да повиши популярността на работата ни и да ни заангажира с ключови заинтересовани лица.
– Да създаде събитие (най-голямата игра на дама в света по брой на участниците).