Дetcko Сkok

Проектът Детско скок е частично финансиран от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+ за активно партньорско сътрудничество в спорта.
Проектът Детско скок се заражда от страстта за спорт на група организации, които искат да се борят срещу Европейският проблем на децата със затлъстяване, като представят доброволчески дейности в спорта и дават гласност на важността от подсилваща здравето физическа активност, чрез увеличаване на участието в такава, и еднакъв и равен достъп до спорта за всеки.
Координатор на проекта е Детската Спортна Асоциация. Заедно с партньори от Гърция, България, Турция и Чешката република, сме създали консорциум в областта на детския спорт, с идеята да окуращим участието на деца в спорта.
Проектът ще има продължителност 12 месеца и се очаква да включва повече от 200 членове на спортни организации, повече от 2500 деца и повече от 50 младежи работници в областта на спорта.