Детската спортна топка – Първа част

Детската спортна топка – Първа част

 

Асоциацията ДЕТСКИ СПОРТ, ако успее да намери финансови ресурси от спонсори, ще организира, започвайки от Декември 2015 – ДЕТСКА СПОРТНА ТОПКА, желано събитие, което да се състои ежегодишно, както са най-популярните големи благотворителни такива събития, но ще включва басейн. По време на играта ще бъдат присъдени 10 специални награди на 10 шампиони/отбори на младежи (практикуващи 10 различни спорта), чието спортно представяне е било най-впечатляващо за периода 2014-2015 година. В допълнение към това, по време на събитието ще събираме дарения за талантливи деца, чиито родители нямат финансовата възможност да ги подкрепят, и които вече са изоставили професионалния спорт или са на ръба да го направят, и от друга страна, за малки атлети, които имат сериозни здравословни проблеми и се нуждаят от медицинско лечение и/или скъпа операция.