Въпросник за мнения – за учители по спорт

Въпросникът е част от “ПРОЕКТ ДЕТСКИ СКОК” – съфинансиран от Европейската програма Еразъм+, която цели да определи мнението на учители и треньори по физическото образование, по отношение на специфични действия, които биха могли да се вземат предвид, за да се предпази и намали обсега на разпространение на затлъстяване сред децата.

Въпросниците са анонимни и отговорите Ви ще бъдат използвани внимателно, за да се постигне достатъчно обективност.